PKO BP

 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA, DAWNY NORDEA BANK POLSKA S.A.

 

Umowy tego banku z reguły zawierają szereg niedozwolonych klauzul, co skutkuje możliwością unieważnienia Państwa umowy kredytowej lub usunięcia z niej niedozwolonych klauzul. Nordea Bank Polska S.A. udzielał sporej ilości kredytów indeksowanych w latach 2006-2009. Jeżeli jesteście Państwo stronami takiej umowy, bardzo prawdopodobnym jest, że zawiera ona niedozwolone klauzule.

 

SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ CZY MOJA UMOWA Z NORDEA BANK POLSKA S.A. ZAWIERA KLAUZULE NIEDOZWOLONE?

 

Wystarczy przejrzeć treść Umowy lub Regulaminu i poszukać w nich postanowień zbliżonych swoją treścią do poniższych. Mogą Państwo zlecić też sprawdzenie nam kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail.

 

Przykładowe klauzule zawarte w umowach Nordea Bank Polska S.A. wyglądają następująco:

 

1. „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłacana w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”;

 

2. „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, prowizje pobierane są w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej.”;

 

3. „Do przeliczenia kwot prowizji z waluty obcej na złote, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów, obowiązującej w Banku w dniu zapłaty prowizji, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”;

 

4. „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, wypłata środków następuje w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość wypłacanej kwoty wyrażonej w walucie obcej.”;

 

5.„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”;

 

6. „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ Harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,

2/ Spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,

3/ Do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

 
 CO ZROBIĆ JEŻELI NIE MAM REGULAMINU?
 

Klauzule niedozwolone nie znajdują się jedynie w umowie kredytowej. Często można znaleźć je również w Regulaminie. Proszę się nie martwić w przypadku jego braku. Możliwym jest zawnioskowanie do banku o wydanie jego kopii. Zgodnie z przepisami powinniście Państwo zapoznać się z regulaminem najpóźniej przy podpisaniu umowy.

 

CZY SĄ JESZCZE INNE KLAUZULE, NA KTÓRE TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

 

Klauzule przedstawione powyżej nie stanowią wyczerpującego katalogu. Bank zawierał w umowach również niedozwolone klauzule dotyczące zasad przewalutowania kredytu, przewalutowania kwoty należnej prowizji oraz bardzo często pobierał tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

 

Jeżeli sam nie potrafisz odnaleźć klauzul, a czytanie Umowy lub Regulaminu jest dla Ciebie męczące i niezrozumiałe – skontaktuj się z nami, a chętnie Ci pomożemy.

 

Umowy zawierane przez bank były ponadto przedmiotem wielokrotnej kontroli ze strony sądów. Znane są bardzo liczne wyroki unieważniające umowy, czy usuwające z nich klauzule indeksacyjne, stwierdzające, że warunki zaproponowane przez bank były nieuczciwe.

 

Skontaktuj się z nami