adw. Jonasz Gałęziowski

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalista w zakresie obsługi postępowań w sprawach kredytów indeksowanych/denominowanych do walut obcych (CHF/USD/JPY).
 
 
 
 
 
 

Jeżeli nie odbiorę telefonu zawsze oddzwaniam.

adw. Przemysław Gaładyk

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praktyk w zakresie obsługi korporacyjnej spółek.

Specjalista w zakresie postępowań sądowych – występuje przed sądem w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych.
 
 
 

W Kancelarii zajmuje się spotkaniami z Klientami biznesowymi oraz kredytobiorcami kredytów waloryzowanych do walut obcych.

adw. Piotr Walenda

Opis pojawi sie wkrótce.....

apl. adw. Eliza Cholewa

Aplikantka adwokacka drugiego roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studentka 3 roku psychologii w Collegium Humanum Szkole Wyższej Menedżerskiej w Warszawie. W pracy zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i bankowego. Do obszaru jej zainteresowań należą także kwestie związane z prawem rodzinnym, prawem karnym oraz psychopatologią i kryminalistyką.

Zespół kancelarii