adw. Jonasz Gałęziowski

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalista w zakresie obsługi postępowań w sprawach kredytów indeksowanych/denominowanych do walut obcych (CHF/USD/JPY).
 
 
 
 
 
 

Jeżeli nie odbiorę telefonu zawsze oddzwaniam.

adw. Przemysław Gaładyk

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praktyk w zakresie obsługi korporacyjnej spółek.

Specjalista w zakresie postępowań sądowych – występuje przed sądem w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych.
 
 
 

W Kancelarii zajmuje się spotkaniami z Klientami biznesowymi oraz kredytobiorcami kredytów waloryzowanych do walut obcych.

adw. Piotr Walenda

Opis pojawi sie wkrótce.....

adw. Marcela Zagrobelny

Opis pojawi sie wkrótce.....

apl. adw. Eliza Cholewa

Aplikantka adwokacka drugiego roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studentka 3 roku psychologii w Collegium Humanum Szkole Wyższej Menedżerskiej w Warszawie. W pracy zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i bankowego. Do obszaru jej zainteresowań należą także kwestie związane z prawem rodzinnym, prawem karnym oraz psychopatologią i kryminalistyką.

Zespół kancelarii